Cestovní náhrady a tuzemské stravné 2011

Dne 17. prosince 2010 byla ve sbírce zákonů uveřejněna částka 136.

Dne 1. ledna 2011 nabývá účinnosti vyhláška č. 377/2010 Sb., která mění cestovní náhrady 2011 a tuzemské stravné 2011. Vyhláška také stanoví průměrné ceny pohonných hmot 2011. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 462/2009 Sb., která upravovala cestovní náhrady 2010 a tuzemské stravné 2010.

Tuzemské stravné 2011 – zpracování v rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence

Pokud potřebujete pomoci se zpracováním Vašich cestovních příkazů včetně vedení účetnictví nebo daňové evidence, nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku na vedení účetnictví nebo daňové evidence.

Tuzemské stravné 2011 – srovnání v jednotlivých ukazatelích

Ukazatel Sazba pro rok 2011 Sazba pro rok 2010
Základní náhrada za 1 km jízdy Jednostopé vozidla a tříkolky 1,00 Kč 1,10 Kč
Osobní motorová vozidla 3,70 Kč 3,90 Kč
Tuzemské stravné 5 až 12 hodin 63 až 74 Kč 61 až 73 Kč
12 až 18 hodin 95 až 114 Kč 93 až 112 Kč
nad 18 hodin 149 až 178 Kč 146 až 174 Kč
Průměrná cena pohonných hmot 91 oktanů 31,40 Kč 28,50 Kč
95 oktanů 31,60 Kč 28,70 Kč
98 oktanů 33,40 Kč 30,70 Kč
motorová nafta 30,80 Kč 27,20 Kč

Pozn.: Pro zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, platí jen spodní hranice stravného pro jednotlivé časové úseky, horní hranice stravného není omezena.

Celé znění vyhlášky o výši sazeb pro cestovní náhrady 2011 a tuzemské stravné 2011 je zde: cestovní náhrady a tuzemské stravné 2011