Cestovní náhrady a tuzemské stravné 2012

Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti vyhláška č. 429/2011 Sb., která mění cestovní náhrady 2012 a tuzemské stravné 2012. Vyhláška také stanoví průměrné ceny pohonných hmot 2012. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 377/2010 Sb., která upravovala cestovní náhrady 2011 a tuzemské stravné 2011.

Kromě zvýšení částek dojde i k některým dalším úpravám v oblasti poskytování stravného, protože vstoupí v platnost novela č. 365/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Tuzemské stravné 2012 – zpracování v rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence

Pokud potřebujete pomoci se zpracováním Vašich cestovních příkazů včetně vedení účetnictví nebo daňové evidence, nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku na vedení účetnictví nebo daňové evidence.

Tuzemské stravné 2012 – srovnání v jednotlivých ukazatelích

Ukazatel Sazba pro rok 2012 Sazba pro rok 2011 Sazba pro rok 2010
Základní náhrada za 1 km jízdy Jednostopé vozidla a tříkolky 1,00 Kč 1,00 Kč 1,10 Kč
Osobní motorová vozidla 3,70 Kč 3,70 Kč 3,90 Kč
Tuzemské stravné 5 až 12 hodin 64 až 76 Kč 63 až 74 Kč 61 až 73 Kč
12 až 18 hodin 96 až 116 Kč 95 až 114 Kč 93 až 112 Kč
nad 18 hodin 151 až 181 Kč 149 až 178 Kč 146 až 174 Kč
Průměrná cena pohonných hmot 91 oktanů x,xx Kč 31,40 Kč 28,50 Kč
95 oktanů 34,90 Kč 31,60 Kč 28,70 Kč
98 oktanů 36,80 Kč 33,40 Kč 30,70 Kč
motorová nafta 34,70 Kč 30,80 Kč 27,20 Kč

Pozn.: Pro zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, platí jen spodní hranice stravného pro jednotlivé časové úseky, horní hranice stravného není omezena.

Celé znění vyhlášky o výši sazeb pro cestovní náhrady 2012 a tuzemské stravné 2012 je zde: cestovní náhrady a tuzemské stravné 2011