Daňové přiznání k DPH od ledna 2014 jen elektronicky

Od 1. ledna 2014 budou téměř všichni plátci DPH povinně podávat hlašení a daňová přiznání k DPH pouze elektronicky.

Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení nového § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který je součástí zákona č. 502/2012 Sb., vyhlášeném ve sbírce zákonů dne 31. prosince 2012.

Povinné elektronické podání se bude týkat všech plátců DPH – právnických osob a plátců DPH – fyzickýcho osob, pokud jejich obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 6 milionů Kč nebo budou mít zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Plátci DPH – fyzické osoby, které nesplní výše uvedené podmínky si budou moci vybrat, zda budou podání zasílat správci daně elektronicky nebo činit v papírové formě poštou či osobně.