Náhrada pokynu D-300 - Pokyn GFŘ č. D - 6

Generální finanční ředitelství v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává Pokyn GFŘ č. D – 6, který z hlediska použití nahrazuje pokyn č. D-300 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 11–12/2006, včetně jeho oprav, pokyn č. D-324 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 4/2009 a přejímá Sdělení č. 25 k pokynu č. D-300 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8–9/2007.

Tento pokyn lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

Kliknutím získáte plné znění pokynu GFŘ č. D – 6 ve formátu PDF.