Nevyčerpaná dovolená z roku 2010

1. listopad 2011 je dnem nástupu zaměstnance na dovolenou, na kterou mu vznikl nárok v roce 2010 a kterou v tomto roce nevyčerpal a zároveň zaměstnavatel do 31. října 2011 neurčil čerpání této dovolené.

Nevyčerpá-li zaměstnanec tuto dovolenou ani do konce roku 2011, právo na tuto dovolenou zaniká.

Pokud nebyl ukončen pracovní poměr, nevyčerpaná dovolená se neproplácí.