Novela zákona o DPH 2011

Aktualizováno: 
21/02/2011

Novela zákona o DPH 2011 – „SCHVÁLENO“

21. února 2011 – Prezident podepsal zákon ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona zapracovává směrnice ES, které se týkají osvobození od daně při dovozu zboží a místa plnění při poskytování služeb. Další novinkou je zavedení ručení za nezaplacenou daň a možnost opravy již přiznané a zaplacené daně u pohledávek za dlužníky, kteří jsou v úpadku.

9. února 2011 – Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 129/3. Nyní už je jen potřeba, aby zákon podepsal prezident ČR.

1. února 2011 – Poslanecká sněmovna bude jednat o novele zákona o DPH 2011

Poslanecká sněmovna PČR zařadila projednání pozměňovacích návrhů Senátu PČR k novele zákona o DPH 2011 na svou 13. schůzi. Podle schváleného pořadu a stavu projednání 13. schůze bude novela zákona o DPH 2011 projednávána jako bod č. 2 dne 8. února 2011.

27. ledna 2011 – Senát vrátil novelu Poslanecké sněmovně

Senát Parlamentu ČR na své 4. schůzi, která proběhla dne 27. ledna 2011, schválil vrácení návrhu novely zákony o DPH ve znění přijatých pozměňovacích návrhů Poslanecké sněmovně PČR.

První pozměňovací návrh se týká přílohy č. 3 – v příloze č. 3 se za poslední odrážku doplňuje text, který zní: „Pro účely přílohy č. 3 se používá Standardní klasifikace produkce platná k 1. lednu 2003. Do přílohy č. 3 se zařazují služby, které odpovídají současně číselnému kódu Standardní klasifikace produkce a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.“

Významnější je druhý pozměňovací návrh, který se týká nároku na odpočet DPH a nutnosti mít k dispozici daňový doklad ve smyslu zákona o DPH – „Pro uplatnění nároku na odpočet daně podle odst. 1 za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, postačí, aby plátce měl daňový doklad ve lhůtě pro podání daňového přiznání za toto zdaňovací období.“

17. prosince 2010 – Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH 2011

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o DPH (sněmovní tisk č. 129) a postoupila jej k projednání Senátu Parlamentu ČR (senátní tisk č. 15). Senát PČR zařadil projednání návrhu novely zákona o DPH 2011 na svou 4. schůzi, která se bude konat 27. ledna 2011.

Novela zákona o DPH 2011 – poradenství

  • Víte jaké změny jsou v DPH?
  • Vyznáte se v již schválených nebo připravovaných novelách DPH?
  • Studium velkého množství změn v DPH a jiných daních je Váš koniček?

Pokud jte alespoň na jednu výše uvedený dotaz odpověděli NE, využijte služeb našich daňových poradců, kteří změny legislativy budou sledovat za Vás. Více informací o daňovém poradenství

Novela zákona o DPH 2011 – rekapitulace