Snížení částky pro platby v hotovosti

Ve sbírce zákonů byl dnes vyhlášen zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Jedná se mimo jiné o zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve kterém se mimo jiné v §4 odst. 1 snižuje částka pro platby v hotovosti z 350.000 Kč na 270.000 Kč (dále jen „limit“), resp. poskytovatel platby, jejíž výše překračuje tento limit je povinen provést platbu bezhotovostně.

Zároveň se rovněž zavádí zrcadlová povinnost příjemci platby, jejíž výše překračuje limit, tuto platbu nepřijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy od 1. prosince 2014.