Daňové poradenství - aktuality a novinky

Ve sbírce zákonů byl dnes vyhlášen zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Jedná se mimo jiné o zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve kterém se mimo jiné v §4 odst. 1 snižuje částka pro platby v hotovosti z 350.000 Kč na 270.000 Kč (dále jen „limit“), resp.

Na základě nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013 nebude finanční správa uplatňovat postup ve smyslu § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č.

Dne 1. listopadu 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 354/2013 Sb., která stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014. Tato vyhláška ruší vyhlášku č.

Od 1. ledna 2014 budou téměř všichni plátci DPH povinně podávat hlašení a daňová přiznání k DPH pouze elektronicky.

Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení nového § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který je součástí zákona č. 502/2012 Sb., vyhlášeném ve sbírce zákonů dne 31.

Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti vyhláška č. 429/2011 Sb., která mění cestovní náhrady 2012 a tuzemské stravné 2012. Vyhláška také stanoví průměrné ceny pohonných hmot 2012. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 377/2010 Sb., která upravovala cestovní náhrady 2011 a tuzemské stravné 2011.

Kromě zvýšení částek dojde i k některým dalším úpravám v oblasti poskytování stravného, protože vstoupí v platnost novela č. 365/2011 Sb., kterou se mění zákon č.

Dne 9. prosince 2011 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 379/2011 Sb., která stanoví částky zahraničního stravného pro rok 2012. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011.

Novelou č. 365/2011 Sb., kterou se od 1. ledna 2012 upravuje zákon č.

Generální finanční ředitelství v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává Pokyn GFŘ č. D – 6, který z hlediska použití nahrazuje pokyn č. D-300 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 11–12/2006, včetně jeho oprav, pokyn č. D-324 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 4/2009 a přejímá Sdělení č. 25 k pokynu č. D-300 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č.

1. listopad 2011 je dnem nástupu zaměstnance na dovolenou, na kterou mu vznikl nárok v roce 2010 a kterou v tomto roce nevyčerpal a zároveň zaměstnavatel do 31. října 2011 neurčil čerpání této dovolené.

Nevyčerpá-li zaměstnanec tuto dovolenou ani do konce roku 2011, právo na tuto dovolenou zaniká.

Pokud nebyl ukončen pracovní poměr, nevyčerpaná dovolená se neproplácí.

V současné době je velmi diskutovaným tématem důchodová reforma.

Na webovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou k dispozici kalkulačky, které Vám pomohou spočítat datum odchodu do důchodu a výši Vašeho důchodu.

Dále je k dispozici kalkulačka k důchodové reformě.

Dne 13. září 2011 byla ve Varšavě podepsána nová Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

V obou státech budou nyní zahájeny všechny nezbytné legislativní kroky vedoucí k ratifikaci smlouvy a k jejímu následnému vstupu v platnost. Lze předpokládat, že smlouva vstoupí v platnost v průběhu roku 2012 a v praxi se začne provádět od 1. ledna 2013.