Daňové přiznání DPH za 12/2010

Datum: 
Út, 25.01.2011
Obsah: 
  • Daňové přiznání za předchozí měsíc
  • Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání na tiskopisu předepsaném Generálním finančním ředitelstvím, a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost
  • § 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty