Daňové přiznání DPH za 4.Q/2010

Datum: 
Út, 25.01.2011
Obsah: 
  • Daňové přiznání za 4. čtvrtletí předchozího roku
  • Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč. Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání, a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost
  • § 99 odst. 1 a § 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty