Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně za 06/2011

Datum: 
Po, 25.07.2011
Obsah: 
  • Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za předchozí měsíc, jestliže vznikl nárok
  • Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku
  • § 57 odst. 12 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních