Daňové přiznání spotřební daně za 11/2010

Datum: 
Po, 27.12.2010
Obsah: 
  • Daňové přiznání za předchozí měsíc
  • Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud tento zákon nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak
  • § 18 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních