Ekonomický systém POHODA, PAMICA, GLX a TAX

Při naší práci využíváme ekonomický systém POHODA, personalistiku a mzdy PAMICA, knihu jízd a cestovní náhrady GLX a daňové přiznání TAX.

Ekonomický systém POHODA

Ekonomický systém POHODA – vedení účetnictví a daňové evidence

Ekonomický systém POHODA je oblíbený nástroj pro vedení účetnictví a řízení ekonomiky malých a středních firem. Základem ekonomického systému POHODA je propracovaný adresář a řada agend na komplexní řízení firmy, např. fakturace, banka, pokladna, majetek atd.

Ekonomický systém POHODA umožňuje účtování zásob metodou A i B a zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců. Zvládne pobočkové zpracování dat, homebanking i obchodování na internetu.

Podporuje cizí měny, vč. automatického načítání kurzového lístku.

Varianty

Ekonomický systém POHODA je k dispozici v několika obsahově a funkčně odlišných variantách a v síťových verzích.

Personalistika a mzdy PAMICA

PAMICA – profi nástroj

Personalistika a mzdy PAMICA je profesionální nástroj na vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců. Ocení ji zejména živnostníci a společnosti, kteří při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů pro nerovnoměrné nebo turnusové rozvrhy pracovní doby, souběhy pracovních poměrů, členění mzdových nákladů atd.

PAMICA a POHODA

PAMICA najde uplatnění u uživatelů systému POHODA nebo jiného ekonomického systému.

Kniha jízd GLX

Kniha jízd GLX – komfort

Kniha jízd a cestovní náhrady GLX vám zajistí nejen komfortní vedení knihy jízd a zpracování tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, ale i zpracování dalších údajů souvisejících s provozem vozidel.

Kniha jízd GLX je využitelná také při zpracování elektronicky dodávaných přehledů transakcí z CCS karet, k rekonstrukci knihy jízd či jako podklad ke zpracování přiznání k dani silniční.

Kniha jízd GLX – funkce

Základem programu kniha jízd GLX je kniha jízd, která umožňuje vedení knihy jízd pro firemní i soukromá vozidla. Kniha jízd GLX nabízí celou řadu pokročilých funkcí např. vkládání jízd dle kalendáře, rekonstrukci knihy jízd, využití mapy České republiky, vytvoření knihy jízd z cestovních příkazů.

Řešení pro daně TAX

TAX – řešení pro daně

Program TAX je komplexním řešením pro daňové poplatníky i daňové poradce. Místo nepřehledného mnohastránkového tiskopisu se k vyplnění nabízí jen několik polí s automatickými výpočty a kontrolami.

Program zpřístupňuje jen skutečně potřebné části přiznání na základě vámi zodpovězených otázek v úvodním nastavení. Většinu údajů přiznání není potřeba vyplňovat ručně – program TAX umožňuje jejich automatické načtení z daňové evidence nebo účetnictví přímo z ekonomického systému POHODA. Stačí pouze doplnit údaje, které se v účetnictví nesledují, a přiznání je hotové.