Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 2010

Datum: 
Po, 21.03.2011
Obsah: 
  • Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za předchozí rok
  • Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3, má povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob
  • § 38j odst. 5 a odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů