Hlášení o stavu finanční rezervy na skládku odpadů za 2010

Datum: 
Út, 15.02.2011
Obsah: 
  • Hlášení o stavu finanční rezervy na skládku odpadů za rok 2010
  • Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně údaje o stavu vytvořené finanční rezervy k 31. prosinci předchozího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa skládky
  • Tyto údaje musí být doloženy výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky
  • § 39 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech