Audit

Zabezpečíme vykonanie účtovného auditu Vašej spoločnosti alebo preskúmanie hospodárenia prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti „FIN-PARTNER, audit-dane-poradenstvo, sro“: www.fin-partner.cz, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností pod evidenčným číslom ** 109 ** .