Odklad daně on-line

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, přikazuje daňovým subjektům podat daňové přiznání nebo hlášení nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 1. dubna 2015 (nejedná se o odklad daně).

Jedná-li se o poplatníka, jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 1. července 2015 (obecně odklad daně). To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u místně příslušného správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty, tzn. do 1. dubna 2015.

Výhody odkladu daně do 1. července 2015

Odklad daně ze všeobecného pohledu

 • Zajištění odkladu daně u správce daně, příp. správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Daňové přiznání zpracovává daňový poradce
 • Daňová optimalizace

Odklad daně z pohledu daně z příjmů

 • Odklad podání daňového přiznání do 1.7.2015 (řádný termín 1.4.2015)
 • Splatnost daně z příjmů do 1.7.2015 (řádný termín 1.4.2015)
 • Splatnost první zálohy z daňového přiznání za rok 2014 do 15.9.2015 nebo 15.12.2015 (řádný termín 15.6.2016 nebo 15.9.2016)

Odklad daně z pohledu sociálního a zdravotního pojištění (pro OSVČ)

 • Odklad podání přehledů o 3 měsíce
 • Splatnost nedoplatku na sociálním pojištění o 3 měsíce
 • Splatnost nedoplatku na zdravotním pojištění o 3 měsíce
 • Splatnost první zálohy z přehledů za rok 2012 o 3 měsíce později

Odklad daně – varianty zpracování daňového přiznání

Popis jednotlivých variant je uveden v následující tabulce. U každé varianty je uvedena cena nebo způsob jejího stanovení a její popis. Vhodnost varianty je pouze naším doporučením, které vychází z našich dlouholetých zkušeností. Konečné rozhodnutí závisí na daňovém subjektu (také velká společnost, pokud si je jista, že podklady pro zpracování daňového přiznání jsou v pořádku, může využít „nejlevnější“ variantu „BASIC“).

Odklad daně pro účetní společnosti a jejich klienty domlouváme individuálně. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.


Varianta „BASIC“


Bez kontroly doručených podkladů.

Vhodné pro fyzické osoby uplatňující paušální výdaje.

V ceně je zahrnuto:

 • odklad daně do 1. července
 • zpracování daňového přiznání daňovým poradcem na základě dodaných podkladů

Cena:

 • dohodou

Záloha: 100 %, splatná ke dni podepsání mandátní smlouvy a plné moci pro daňového poradce


Varianta „INDIVIDUAL“


Vhodné pro fyzické a právnické osoby s individuálními požadavky.

Možno zajistit:

 • odklad daně do 1. července
 • zpracování daňového přiznání daňovým poradcem na základě dodaných podkladů
 • daňový audit zejména v oblasti daně z příjmů a DPH
 • zpracování účetnictví nebo podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmů
 • zpracování účetní závěrky včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy na základě dodaných podkladů
 • komplexní daňová optimalizace aj.

Cena: dohodou

Záloha: 75 %, splatná ke dni podepsání mandátní smlouvy a plné moci pro daňového poradce


Na základě vyplnění a zaslání dotazníku, který je uveden níže, Vám zašleme mandátní smlouvu a plnou moc nebo Vás budeme kontaktovat.

Postup zajištění odkladu daně do 1. července 2015

 1. Vyplnění a odeslání níže uvedeného dotazníku včetně uvedení způsobu zpracování daňového přiznání (výběr vhodné varianty) a termínu pro dodání podkladů.
 2. Úhrada zálohy za zpracování daňového přiznání – variabilní symbol je Vaše DIČ bez hodnoty „CZ“. Záloha musí být připsána na náš účet ke dni doručení podepsané mandátní smlouvy a plné moci. Pokud budete doručovat oba dokumenty osobně, může být úhrada provedena hotově. PLNÁ MOC NEBUDE NA VÁŠ FINANČNÍ ÚŘAD ZASLÁNA DŘÍVE, NEŽ BUDE PŘIPSÁNA ÚHRADA NA NÁŠ ÚČET!
 3. Podpis mandátní smlouvy, udělení písemné plné moci a doručení poštou nebo osobně do naší kanceláře nejpozdeji do 25. března 2015 (ve vyjímečném případě a po předpchozí dohodě je možno prodloužit termín do 31. března 2015). V případě, že bude vše doručeno po 25. březnu 2015, je potřeba veškeré platby vkládat na náš účet hotově na pokladně banky a vystavujete se riziku, že nebude dodržen termín pro podání plné moci na příslušný finanční úřad.
 4. Dodání podkladů pro zpracování daňového přiznání do stanoveného termínu.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Formulář - odklad daně
Údaje o klientovi
CZ

Vyplňte prosím u fyzické osoby – podnikatele. Plnou moc na odklad daňové povinnosti je potřeba doručit také na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Vyplňte prosím u fyzické osoby – podnikatele. Plnou moc na odklad daňové povinnosti je potřeba doručit také na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Vyplňte prosím u fyzické osoby – podnikatele. Plnou moc na odklad daňové povinnosti je potřeba doručit také na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Vyberte variantu zpracování daňového přiznání. V tabulce výše je uveden rozpis jednotlivých variant včetně našeho doporučení vhodnosti jednotlivých variant. Konečná volba varianty závisí na rozhodnutí daňového subjektu. Varianty ADVANCED a EXCLUSIVE již pro tento rok vyčerpány.

Vyberte termín, který Vám nejvíce vyhovuje pro dodání podkladů. Vybraný termín je možno v případě nepředvídaných okolností po projednání s daňovým poradcem posounout směrem k datu podání daňového přiznání. V takovém případě bude doúčtován rozdíl mezi původně zvoleným termínem a novým termínem se splatností k datu dohody s daňovým poradcem.

Kontakt
+420
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.