Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob, mezinárodního zdanění a nepřímých daní. Klientům nabízíme rozsáhlé zkušenosti v oblasti realizací fúzí a akvizic, finančního strukturování, mezinárodního daňového plánování a zdanění nemovitostních transakcí.

Pomůžeme Vám optimalizovat všechny daňové povinnosti, dosáhnout co nejvyšší daňové úspory a minimalizovat daňová rizika, zatímco Vy se můžete plně věnovat skutečným cílům Vašeho podnikání.

Daňové poradenství – souhrn služeb

Následující služby, které poskytujeme všem podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, lze libovolně kombinovat, přičemž můžeme převzít i kompletní obhospodařování všech Vašich daňových záležitostí:

  • daňové konzultace
  • daňový dohled (daňový audit)
  • odklad daně z příjmů do 1. července
  • sestavení přiznání ke všem daním
  • optimalizace daňového zatížení
  • zastupování před správcem daně
  • zpracování podkladů pro vydání rozhodnutí správce daně o závazném posouzení

Daňové poradenství a etický kodex

Naše společnost a všichni naši daňoví poradci jsou přihlášeni k dodržování Etického kodexu Komory daňových poradců ČR (dále jen „kodex“). Přihlášení k dodržování kodexu je dobrovolné a jeho cílem je stanovit etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v oblasti daňového poradenství. Více o etickém kodexu.

Daňové poradenství – slovníček pojmů

Daňové poradenství

Daňové poradenství se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem nebo hostujícím daňovým poradcem a klientem. Za poskytnutí daňového poradenství náleží daňovému poradci nebo hostujícímu daňovému poradci odměna, jejíž výši si obě smluvní strany dohodnou. Dohoda, kterou je odměna za poskytnutí daňového poradenství sjednána jako podíl na docíleném snížení daně, daňové úspoře nebo daňové úlevě, popřípadě jako podíl na ukazatelích výsledku činnosti, nebo je sjednána formou věcného plnění, je neplatná.

Daňový poradce

Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba, zapsaná v seznamu daňových poradců.

Daňové poradenství mohou na základě smlouvy uzavřené mezi jimi a klientem vykonávat také obchodní společnosti nebo družstva, která daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců, a která mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do obchodního rejstříku.

Právnická osoba poskytující daňové poradenství má při správě daní procesní postavení jako daňový poradce.

Odklad daně

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, přikazuje daňovým subjektům podat daňové přiznání nebo hlášení nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 1. dubna následujícího roku.

Jedná-li se o poplatníka, jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 1. července nasledujícího roku. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty, tzn. do 31. března následujícího roku.

Kontaktovat nás můžete odesláním níže uvedeného formuláře. Na základě vyplnění a zaslání dotazníku, Vás budeme kontaktovat a domluvíme další podrobnosti. Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Formulář - daňové poradenství
Údaje o klientovi
CZ

Vyplňte prosím hlavní obor (obory) Vaší činnosti. Možno přidat další řádky.

Oblast daňového poradenství
AnoNe
Dlouhodobé pravidelné daňové poradenství (daňová přiznání, konzultace, zastupování)
Jednorázový daňový audit
Jednorázové zastoupení u správce daně (finančního úřadu)
Jednorázová konzultace
Odklad daně do 30. června
AnoNe
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnanci)
Daň z příjmů - srážková daň (zaměstnanci)
Daň z příjmů - sřážková daň (právnická osoba)
AnoNe
DPH - měsíční plátce
DPH - čtvrtletní plátce
Souhrnné hlášení
Obchod a služby v rámci EU
Obchod a služby v rámci 3. zemí (mimo EU)
Vrácení DPH
AnoNe
Silniční daň
Daň z nemovitostí
Daň dědická, darovací nebo z převodu nemovitostí
Kontakt

Telefonické spojení uvádějtě prosím včetně mezinárodního předčíslí.

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.