Naše služby

V oblasti daňového poradenství se zaměřujeme především na:

 • poradenské a metodické konzultace dle konkrétních požadavků klienta
 • sestavování přiznání ke všem daním
 • odklad daňové povinnosti daně z příjmů do 30. června
 • zastupování klientů u správce daně
 • řešení nesrovnalostí se správcem daně
 • pomoc při vyřizování nároků na refundaci DPH

V oblasti účetního poradenství se zaměřujeme především na:

 • vedení účetnictví, případně jeho rekonstrukci, včetně sestavení roční účetní závěrky a přiznání k příslušným daním
 • zpracování mezd, včetně vedení mzdové evidence, komunikace se zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení, roční vyúčtování mezd
 • sestavení vnitřních směrnic a jejich aktualizace
 • poradenské a metodické konzultace dle konkrétních požadavků klienta, případně průběžné nebo jednorázové kontroly účetních postupů
 • metodická pomoc při provádění inventarizací majetku a závazků ve smyslu zákona o účetnictví
 • převedení veškerých listin ukládaných ve sbírce listin do elektronické podoby dle vyhlášky č. 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku

Kromě daňového a účetního poradenství můžeme nabídnout také následující činnosti:

 • založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo organizační složky zahraničního podniku
 • audit účetní závěrky a výroční zprávy (obchodních společností, příspěvkových organizací, územních samosprávných celků, aj.)
 • audit projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie
 • metodickou pomoc při zpracování projektu přeměny společnosti, sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti
 • oceňování nepeněžitých vkladů při zakládání společnosti, při zvyšování základního kapitálu, při přeměně společnosti, při sloučení, splynutí nebo rozdělení společností
 • poradenství při zpracování návrhu na konkurs (i pro věřitele) nebo návrhu na vyrovnání v rámci insolventního zákona