Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 2010

Datum: 
Út, 01.03.2011
Obsah: 
  • Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za předchozí rok
  • Pokud plátce daně podá toto vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března
  • § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů