Souhrnné hlášení za 11/2010

Datum: 
Po, 27.12.2010
Obsah: 
  • Souhrnné hlášení za předchozí měsíc
  • Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce
  • § 102 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty