Souhrnné hlášení za 4.Q/2010

Datum: 
Út, 25.01.2011
Obsah: 
  • Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí předchozího roku
  • Souhrnné hlášení podává plátce za každé kalendářní čtvrtletí do 25 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí
  • § 102 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty