Splatnost daně z příjmů stanovené paušální částkou

Datum: 
St, 15.12.2010
Obsah: 
  • Splatnost daně stanovené paušální částkou
  • Daň stanovená paušální částkou je splatná nejpozději do 15. prosince běžného zdaňovacího období
  • § 7a odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů