Splatnost DPH za 11/2010

Datum: 
Po, 27.12.2010
Obsah: 
  • Splatnost daně za předchozí měsíc
  • Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, s výjimkou daně vyměřované v souvislosti s dovozem zboží podle § 20,66a) u kterého je splatnost daně stanovena celními předpisy
  • § 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty