Splatnost DPH za 2.Q/2011

Datum: 
Po, 25.07.2011
Obsah: 
  • Splatnost daně za předchozí čtvrtletí
  • Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, s výjimkou daně vyměřované v souvislosti s dovozem zboží podle § 20,66a) u kterého je splatnost daně stanovena celními předpisy
  • § 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty