Splatnost DPH za 4.Q/2010

Datum: 
Út, 25.01.2011
Obsah: 
  • Splatnost DPH za 4. čtvrtletí předchozího roku
  • Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč. Daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, s výjimkou daně u dovezeného zboží podle § 20, u kterého je splatnost daně stanovena celními předpisy
  • § 99 a § 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty