Splatnost srážkové daně za 11/2010

Datum: 
Pá, 31.12.2010
Obsah: 
  • Odvod daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za předchozí měsíc
  • Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku
  • § 38d odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů