Splatnost zajištění daně včetně hlášení za 02/2010

Datum: 
Čt, 31.03.2011
Obsah: 
  • Odvod částek zajištění daně z příjmů za předchozí měsíc včetně hlášení svému příslušnému správci daně
  • Částky zajištění daně sražené plátcem daně poplatníkům se odvádějí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištění daně srazit
  • § 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů