Splatnost zajištění daně včetně hlášení za 11/2010

Datum: 
Pá, 31.12.2010
Obsah: 
  • Odvod částek zajištění daně z příjmů za předchozí měsíc včetně hlášení svému příslušnému správci daně
  • Částky zajištění daně sražené plátcem daně poplatníkům se odvádějí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištění daně srazit
  • § 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů