Vedení účetnictví a daňová evidence

V rámci vedení účetnictví a daňové evidence zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Naše služby poskytujeme zejména v Praze a okolí, ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. V dnešní elektronické době není problém poskytovat naše služby kdekoliv v České republice.

Za vedení účetnictví nebo daňové evidence neplaťte více než musíte. Pro zpracování nezávazné cenové kalkulace vyplňte prosím dotazník uvedený níže.

Účetnictví nebo daňová evidence jsou zpracovávány dle platných českých právních norem a účetních standardů, v rozsahu nezbytném ke splnění všech povinností klienta z účetnictví vyplývajících, přičemž naše firma odpovídá za správnost vedení účetnictví a za případnou škodu (pokuty, penále), která v souvislosti s výkonem smlouvy vznikne, pokud ji způsobila.

Účetnictví je vedeno účetními s několikaletou praxí pod dohledem daňových poradců nebo auditorů. Vedení účetnictví probíhá v prostorách naší společnosti průběžně na základě obdržených účetních dokladů, přičemž interval předávání závisí především na množství zpracovávaných dokladů.

Vedení účetnictví

V rámci vedení účetnictví poskytujeme:

 • komplexní vedení účetnictví
 • zpracování vnitřních účetních směrnic
 • související účetní poradenství a metodická pomoc

Daňová evidence

V rámci daňové evidence poskytujeme:

 • komplexní zpracování daňové evidence vč. veškerých požadováných evidencí
 • zpracování vnitřních účetních směrnic
 • související účetní poradenství a metodická pomoc

Rekapitulace služeb vedení účetnictví a daňové evidence

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví nebo daňové evidence
 • pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta
 • evidence dlouhodobého majetku a drobného majetku, operativní evidence majetku
 • vedení skladové evidence
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracování vnitřních směrnic
 • zpracování inventarizací
 • zpracování účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
 • zpracování zprávy o propojených osobách
 • odeslání účetní závěrky na obchodní soud
 • zajištění účetního nebo daňového auditu

Vedení účetnictví a daňové evidence – slovníček pojmů

Vedení účetnictví

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu, pokud zákon o účetnictví nebo zvláštní předpis nestanoví jinak.

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.

Účetnictví poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování, slouží také jako podklad pro stanovení správného základu daně.

Daňová evidence

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, a majetku a závazcích.

Cenová nabídka na vedení účetnictví

Kontaktovat nás můžete odesláním níže uvedeného formuláře. Na základě vyplněného formuláře Vám připravíme a zašleme cenovou nabídku, navrhneme možnosti spolupráce a termín osobní schůzky. Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Formulář - vedení účetnictví a daňové evidence
Údaje o klientovi
CZ

Vyplňte prosím hlavní obor (obory) Vaší činnosti. Možno přidat další řádky.

Orientační počty dokladů

Vyplňte prosím průměrný počet dokladů za měsíc. Pokud jste nově založená společnost, pro sestavení cenové nabídky naleznete kontakt zde.

dokladů / měsíc
dokladů / měsíc
dokladů / měsíc
položek / výpis
zaměstnanců
AnoNe
Vedení účetnictví podle "Mezinárodních účetních standardů"
Rozúčtování na střediska, činnosti nebo zakázky
Zpracování měsíčních účetních závěrek
Zpracování jiných měsíčních hlášení a podkladů
Zpracování konsolidované účetní závěrky
Zpracování zprávy o propojených osobách
Vedení skladu
Kontakt

Telefonické spojení uvádějtě prosím včetně mezinárodního předčíslí.

CAPTCHA
Prosíme o vyplnění z důvodu zamezení šíření spamu. Děkujeme.
10 + 1 =
Vyřešte prosím tento matematický příklad a zapište výsledek. Např. pro 1+3 napište 4.