Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění ze závislé činnosti za 2010

Datum: 
Čt, 31.03.2011
Obsah: 
  • Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění ze závislé činnosti a funčních požitků za předchozí období
  • Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně nejpozději do 31. března z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi všemi plátci postupně, a to včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci
  • 38ch odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů