Záloha na daň z příjmů za 2. pololetí 2010

Datum: 
St, 15.12.2010
Obsah: 
  • Pololetní záloha na daň z příjmů za 2. pololetí
  • Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Druhá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období
  • § 38a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů