Záloha na daň z příjmů za 4. čtvrtletí 2010

Datum: 
St, 15.12.2010
Obsah: 
  • Čtvrtletní záloha na daň z příjmů za 4. čtvrtletí
  • Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. Čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období
  • § 38a odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů