Záloha na sociální pojištění OSVČ za 01/2011

Datum: 
Po, 21.02.2011
Obsah: 
  • Záloha na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti osob samostatně výdělečně činných (nemocenské pojištění je dobrovolné) za předchozí měsíc
  • Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Osoba samostatně výdělečně činná může platit zálohy na pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna
  • § 14a odst. 1 a 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení