Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za 11/2010

Datum: 
St, 08.12.2010
Obsah: 
  • Záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných a osob bez zdanitelných příjmů za předchozí měsíc
  • Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Záloha se neplatí za kalendářní měsíc, v němž byla osoba samostatně výdělečně činná uznána po celý kalendářní měsíc práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů
  • § 7 odst. 2 a § 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění